hej1hej1
hej
Tack för att du väljer en svensk produkt.
Vi jobbar ständigt och medvetet med miljöinriktad produktutveckling för att OCEAN ska påverka vår miljö så lite som möjligt.

Leif Löf, Kemist och produktutvecklare.

Välkommen till Kemibolaget


När Kemibolaget startade 1977 arbetade vi målmedvetet för att förbättra arbetsmiljön på verkstäder och industrier. Vi ville få ett slut på kemikalier som var farliga att hantera och som gav skador. Vid denna tid låg miljödebatten fortfarande i sin linda.
När debatten senare fokuserades kring miljöpåverkan i naturen uppfyllde de flesta av våra produkter redan de krav som ställdes. På ett tidigt stadium låg vi långt fram i miljötänkandet. Vårt krav är att våra produkter ska ha lägsta möjliga miljöpåverkan utan att ge avkall på effekt.

För mer uppdaterad information om oss och vår verksamhet besök våra dotterbolags hemsidor genom att klicka nedan.

Nyheter!

2016.10.19
Kemibolaget i Bromma AB's huvudkontor har flyttat till en ny adress. Den nya adressen hittar du är
2015.11.02
I 10 år har vi varit tydliga med vårt ställningstagande mot zeoliter då vi har sagt att de kan öka risken för skadliga dammpartiklar i inomhusmiljön. Läs mer här.
2015.09.25
Kempartner och Hemfrid har tillsammans tagit fram en serie med miljömärkta produkter som nu lanserats.
Läs mer här

Kempartner


Kempartner tillverkar kemtekniska produkter för ditt egna varumärke. 

Oceanprodukter


Våra egna tvätt, städ, disk och hygienpordukter. Här hittar du alla produkter samt säkerhetsdatablad och produktblad. 

Skola & Föreningssupport


Sälj miljövänligt tvättmedel och disktabletter för att tjäna pengar till din skolklass eller din idrottsförening.