Affärsidé

  • Kemibolaget skall vara ett kundnära kunskapsföretag som med arbetsglädje, kvalitets- och miljökänsla tillhandahåller kemiska problemlösningar för både industri och hushåll.
  • God lönsamhet skall skapas genom aktiv marknadsbearbetning samt uppbyggnad av starka varumärken. 
  • Våra produkter skall ha optimal effekt med minimal miljöpåverkan i produktens hela livscykel