Certifikat


ISO 14001     

Våra dotterbolag är sedan 3 okt 2002 certifierat enligt ISO 14001. Detta innebär att allt arbete genomlyses enligt ISO 14001, som är ett dokument som styr allt från tillverkning till användning, produktion och administration och garanterar att inga avvikelser från standarden sker. För våra kunder innebär detta en trygghet då kraven på miljökvalité blir allt hårdare.

Miljöledningssystemet är väl förankrat i företaget och dess ledning och det leder till ständig förbättring vad avser miljöfrågorna och att vi tar ett miljöansvar inför våra kunder och medarbetare.

Givetvis uppfyller våra produkter fortfarande våra interna krav om optimal effekt och minimal miljöpåverkan.

Se vårt Certifikat här.
See our Certificate here.MILJÖMÄRKT ELENERGI

Vi tar gemensamt ansvar för vår miljö. Falkenberg Energi levererar Bra Miljöval-märkt elenergi till Kemibolaget i Bromma AB. Denna elenergi är producerad anligt Svenska Naturskyddsföreningens mycket högt ställda krav.
Certifikatbild2Certifikatbild2
Certifikatbild2
Miljocert elMiljocert el
Miljocert el