Vår Miljöpolicy

Kemibolaget skall verka för en optimal effekt med minimal miljöpåverkan i produktens hela livscykel. En miljöinriktad produktutveckling skall ständigt vara i fokus och miljöutvecklingen skall ligga före miljömyndigheternas krav. En miljöriktig och effektiv produktion med lägsta möjliga miljöpåverkan och med välutbildad personal skall understryka våra ambitioner till en hållbar utveckling.