Om Koncernen

Kemibolaget i Bromma AB är moderbolaget i koncernen där Kempartner AB(utvecklar och tillverkar produkter, samt handhar kontraktstillverkning),Provito AB(RENT), Kemibolaget OCEAN AB (OCEAN) ingår.

Att vårt arbete för miljön ger resultat ser vi genom att fler och fler kunder väljer våra produkter, och inte minst på alla de tester där våra produkter alltid är "Bäst i test" och bevisligen ger bästa effekt. Kanske mest uppmärksammat är Konsumentverkets test i Råd & Rön, nr 11 nov. -98 av miljövänliga tvättmedel där OCEAN Bastvätt och RENT Bastvätt återigen blev "Bäst i test" i konkurrens med de multinationella tvättmedelsföretagen. Idag är vi 24 medarbetare som senaste verksamhetsåret omsatte ca:50 MSEK. Vi är rikstäckande och tillverkar inom koncernen ett hundratal olika produkter, under varumärkena OCEAN, K2r, Mumin, Unifoam och Unilight. En stor del av den produktion vi idag bedriver sker genom Private Label i vårt dotterbolag Kempartner. Vi lever som vi lär och är aktiva i miljödebatten.